Kinga Hening

Mentor

Kinga Hening – este referent (UBB TechTransfer), cercetător (Laboratorul de încercări de radon Constantin Cosma, – LiRaCC) și profesor asociat, care se ocupă de 20 de ani de un domeniu de cercetare – expunerea la radon indor – care reprezintă o problemă de sănătate pentru societatea noastră și care, având în vedere cerințele legale obligatorii la nivelul UE, trebuie abordată în fiecare stat membru prin intermediul unui cadru legal și al unor politici adecvate.
Având în vedere valoarea de piață a rezultatelor cercetării sale, acestea au pus bazele primului spin-off inovator al universității noastre. Implicarea sa în spin-off, precum și domeniul de aplicare al cercetărilor sale anterioare necesită în permanență un angajament cu diferite părți interesate locale și regionale, inclusiv cu administrația publică locală, precum și cu administrația centrală (de exemplu, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, Comisia română pentru controlul activității nucleare). 
Pe baza experienței pe care a acumulat-o, acum este un membru valoros al biroului de transfer tehnologic, sprijinind angajamentul universității cu părțile interesate externe, precum și în colaborarea cu Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest legată de implementarea strategiei regionale de specializare inteligentă.
Are experiență de management privind componenta inovativ-antreprenorială, cu valorificarea rezultatelor cercetării cu aplicabilitate în mediul socio-economic. A dobândit competențe bune ca director de proiect prin câștigarea unor concursuri de plan de afaceri Evaluarea calitativă individuală și validarea planului de afacere și „De la cercetare la Start-up”. A fost membră în colectivul de lucru din partea UBB privind Sprijinirea inovației în regiunile de recuperare din România, Programul de valorificare a cercetării 2.0 (RVP 2.0), organizat de Grupul Băncii Mondiale. 
A participat ca mentor în programul Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților de licență și masterat prin stagii în domeniul inovației, inovației și transferului tehnologic și cognitiv 2021 și 2022, respectiv în programul Hackathon Business Plan step by step în 2022. Își dezvoltă în continuu cunoștiințele participând la cursuri de perfecționare cum ar fi cel organizat în cadrul proiectului InnoChange, grantul EIT HEI Initiative finanțat de Institutul European de Inovare și Tehnologie repsectiv cursul de perfecționare Connect & Experience programme, organizat de EIT Hub Israel, etc.
Pe lângă capacitatea ei de a crea puncte de legătură între diverse entități din ecosistemul inovării și transferului tehnologic, Kinga are entuziasmul necesar de a dezvolta conexiuni și rețele, fie prin muncă, călătorii sau mediul academic. Totodată, este deosebit de motivată să vadă cum se dezvoltă ecosistemele și are o pasiune deosebită pentru a transmite, prin educație, implicațiile practice ale domeniului ei de cercetare, conștientizând necesitatea și importanța îmbinării cercetării fundamentale cu sectorul de business.