Roxana Popescu

Mentor

Roxana Cristina Popescu, doctor în Inginerie Chimică este în prezent Șef de Lucrări la Facultatea de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnica din București (UPB) și Cercetător Științific grad III la Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară- Horia Hulubei (IFIN-HH).
Începând din octombrie 2014, a început activitatea de Inginer în IFIN-HH, Departamentul de Fizica Vieții și Mediului (DFVM), Grupul de Biofizică și Radiobiologie (GBR), unde a avut șansa de a-și pune în aplicare ideile de cercetare cu privire la obținerea și evaluarea in vitro a unor nanoparticule de magnetită pentru eliberarea controlată a medicamentelor cu efect chimioterapeutic.
Licențiată în Inginerie Medicală, specializarea Biomateriale și Dispozitive Medicale, Roxana și-a continuat apoi studiile în cadrul unui program de master în Micro și Nanomateriale. Cercetarea doctorală a realizat-o în cadrul Departamentului de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale din UPB, în colaborare cu IFIN-HH, Universitatea din Heidelberg, Facultatea de Medicină din Mannheim, Departamentul de Radio-oncologie, respectiv cu Universitatea de Medicină din Viena, Departamentul de Radio-oncologie.
Începând cu luna ianuarie 2021, a început o colaborare cu Grupul de Biofizică din cadrul Extreme Laser Infrastructure for Nuclear Physics (ELI-NP) în cadrul unui proiect PED. În plus, a realizat colaborări cu UPB, INFLPR și CETAL în vederea analizei biocompatibilității unor biomateriale. În prezent este Postdoctorand în cadrul Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii din UPB.
Activitatea didactică a venit ca o nouă provocare pentru Roxana, dar și ca o oportunitate extraordinară de a participa la formarea unor viitori specialiști în domeniul bioingineriei. Începând cu anul universitar 2020-2021, a susținut cursurile și laboratoarele aferente materiei „Testarea in vitro și in vivo a implantelor” și respectiv “Interacțiunea nanoparticulelor cu țesuturile vii”, în cadrul Facultății de Inginerie Medicală, UPB, în calitate de cadru didactic asociat. Începând cu luna octombrie 2022, Roxana ocupă poziția de Șef de Lucrări, poziție obținută prin concurs, în cadrul Departamentului de Bioinginerie și Biotehnologie, Facultatea de Inginerie Medicală, UPB.
Prin activitatea sa didactică și în cercetare, Roxana își dorește să stimuleze interesul tinerilor absolvenți ingineri pentru cercetarea în domeniul biomedical, în special al nanotehnologiei și să ajute la dezvoltarea și pregătirea unor viitori specialiști în domeniu.