Bianca-Cătălina Adiaconiță (Ţîncu) 

Mentor

Bianca-Cătălina Adiaconiță (Ţîncu) lucrează ca Cercetător Științific în cadrul Laboratorului de Micro și Nano Fluidică – L10 şi Centrul de Cercetare pentru Nanotehnologii Dedicate Sistemelor Integrate şi Nanomaterialelor Avansate pe Bază de Carbon- CENASIC, din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Microtehnologie – IMT-București. A obținut diploma de licență în anul 2015, în cadrul Universității Politehnica București, Facultatea de Inginerie Medicală, Domeniul de Studiu: Științe Inginerești Aplicate, Program de studiu: Echipamente și Sisteme Medicale. În anul 2017 a obținut diploma de Master în Știinte în cadrul Universității Politehnica București, Facultatea de Inginerie Medicală, Domeniul de studiu: Ingineria Materialelor, Programul de studiu: Substanțe, Materiale și Sisteme Biocompatibile iar în octombrie 2021 a susţinut teza de doctorat la Școala Doctorală Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Domeniul de Doctorat: Chimie Generală, cu tema “Grafena monostrat de la sinteză la integrarea în aplicații medicale”, cu calificativul Excelent. Începând cu 2014 a fost membru în echipa de implementare a peste 10 proiecte de cercetare-dezvoltare, iar responsabilitățile și interesele ei se pot rezuma în câteva domenii: microfabricarea și caracterizarea senzorilor electrochimici, aplicații lab-on-a-chip și materiale pe bază de grafenă. Importanţa contribuţiilor originale aduse în domeniul ştiinţelor exacte este susţinută şi recunoscută în cadrul a 2 conferinţe naţionale şi 20 conferinţe internaţionale, obţinând un Premiul 1 şi un Premiu de Excelenţă şi prin publicarea a 27 lucrări ştiinţifice, dintre care 9 ca prim-autor.