Liviu Radu

Mentor

Sunt licențiat în inginerie electroenergetică, am absolvit Facultatea de Electroenergetică din cadrul Universității Politehnica București și sunt absolvent al programului de Master “Managementul energiei” din cadrul aceleiași universități.
Dețin competență de nivel superior în securitatea și sănătatea în muncă fiind absolvent al mai multor cursuri postuniversitare și de specializare de nivel superior în: securitatea muncii, evaluarea riscurilor, certificarea echipamentelor tehnice, auditul securității și sănătății în muncă. Dețin competență în: implementarea sistemului de management integrat și de audit intern al sistemelor de management calitate, mediu, securitate și sănătate în muncă, precum și de formare de formatori.
Am o experiență profesională de peste 30 de ani în domeniul energetic, din care cca 20 de ani în poziții de conducere a proceselor de management al capitalului uman și al securității și sănătății în muncă, din perspectiva calității de mentor apreciez că sunt relevate urmatoarele:
Cunoasterea sistemului energetic național și al particularităților ce privesc, sistemul de management, principiile de guvernanță corporativă, aplicarea cerințelor de securitate și sănătate în muncă, precum și al rolului capitalului uman implicat în realizarea activităților din cadrul proceselor desfășurate în cadrul companiilor ce activează în sectorul energetic de producție a energiei electrice și termice: Termoelectrica SA, Hidroelectrica SA și Nuclearelectrica SA;
Experiența profesională dobândită în exploatarea instalațiilor de producere a energiei electrice și de instructor în domeniul electric și al securității muncii în cadrul Societății Electrocentrale București SA;
Experiența profesională în conducerea proceselor de resurse umane din companiile al caror obiect principal de activitate este producerea energiei electrice, Societatea Electrocentrale București SA, SSH Hidroserv SA, SN Nucleareelectrica SA;
Experiența profesională în conducerea proceselor de management al securității și sănătății în muncă din cadrul societăților: ELCEN SA, Hidroelectrica SA, Nuclearelectrica SA;
Experiența profesională în poziția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Nuclearelectrica Serv SA, filiala a Nuclearelectrica SA;
Experiența acumulată în dialogul social, prin contribuția la negocierea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură în domeniul energetic (în perioada în care acesta a fost aplicabil) și la negocierea și încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul societăților ELCEN SA, SSH Hidroserv SA, Nulcearelectrica SA, în perioada în care am activat în cadrul acestor unități din poziția de conducator al proceselor de resurse umane.