Mihaela Bacalum

Mentor

Mihaela Bacalum a absolvit Facultatea de Fizică, Universitatea din București, în iunie 2007, specializarea Biofizică. În continuare, a urmat cursurile de master în Neurobiologie la Universitatea din București, Facultatea de Biologie. În 2009, s-a înscris la un program de doctorat în co-tutelă la Școala Doctorală de Fizică, la Facultatea de Fizică a Universității din București și Universitatea Hassel, Belgia, în domeniul Științe Biomedicale, iar teza de doctorat a fost susținută în 2013. Începând cu 2007, este angajată la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, Departamentul de Fizica Vieții și Mediului.
Activitatea desfășurată în laborator se concentrează pe mai multe direcții:
– Activitatea peptidelor antimicrobiene cationice a celulelor normale și canceroase folosind teste standardizate comune (viabilitate celulară – test MTS; test LDH; nivel ATP; mecanisme de moarte celulară (apoptoză vs necroză). Studiile sunt efectuate atât pe culturi de celule 2D, cât și pe celule crescute în 3D (sferoizi);
– Evaluarea biocompatibilității și a capacității anticancerigene a noilor nanomateriale;
– Evaluarea peptidelor antimicrobiene (MIC și MBC) împotriva diferitelor bacterii gram-negative și gram-pozitive (E. coli, B. subtilis și S. aureus);
– Modificări morfologice ale membranei celulelor bacteriene/mamifere prin microscopie fluorescentă sau AFM;
– Investigarea proprietăților membranelor lipidice (atât cele naturale, cât și cele artificiale) prin tehnici de fluorescență (spectroscopie și microscopie), cu ajutorul sondei lipidice fluorescente LAURDAN – o sondă membranară solvatocromă a fost utilizată pentru a investiga modificările fluidității membranelor lipidice prin spectroscopie de fluorescență în stare de echilibru și rezoluție în timp. Parametrii Laurdan (GP, ΔSr și RS) sunt utilizați pentru a investiga efectul diferitelor tratamente (peptide, NP, radiații etc.) asupra fluidității modelului și a membranelor lipidice naturale;
– Investigarea efectelor induse de radiațiile ionizante (raze X, protoni) asupra celulelor canceroase.