Prof. dr. ing. ECATERINA ANDRONESCU

Ecaterina Andronescu este profesor la Universitatea Politehnica din București în cadrul Facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Departamentul de Știință și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale. Prinicpalele competenţe ştiinţifice sunt în domeniile: Chimia fizică a stării solide, Diagrame de echilibru termic fazal, Ştiinţa materialelor oxidice, Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice, Ceramici termomecanice, Biomateriale, Nanomateriale; Sinteza şi caracterizarea materialelor ceramice.
Activitatea de cercetare este recunoscută prin publicarea a 353 de lucrări știintifice în următoarele domenii: Diagrame de echilibru termic al fazelor, Știința materialelor oxidice, Materiale ceramice cu proprietăți electrice și magnetice, Ceramică cu proprietăți termo-mecanice, Biomateriale, Materiale ceramice poroase, Nanomateriale și nanotehnologii, Metode neconvenționale de sinteză a materialelor ceramice, 21 de cărți și capitole în cărți, 3 îndrumare de laborator și 9 cereri de brevete de invenție. De asemenea a coordonat peste 80 de contracte de proiecte de cercetare cu finanțare națională și internațională. Recunoașterea științifică este susținută prin numeroasele premii și medalii de aur obținute prin participarea la conferințe naționale și internaționale și prezentarea la saloanele de invenții.
Printre activitățile desfășurate se regăsesc și evaluarea, monitorizarea şi asigurarea calităţii programelor de învăţământ din domeniile chimie, inginerie chimică şi ştiinţa materialelor oxidice dar și a proiectelor de cercetare științifică din domeniile de specialitate.
Ecaterina Andronescu a fost ministrul Educației, Cercetării și Inovării în perioadele: 2018-2019 (8 luni), 2012 (6 luni), 2008 – 2009 (9 luni) și 2001 – 2003 (2,5 ani).