Dr. ing. MARIOARA AVRAM

Marioara Avram este cercetător senior și coordonator al Laboratorului de Micro și Nanofluidică din cadrul Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT-București). Principalele activități și responsabilități științifice sunt: cercetare fundamentală și aplicată, microfluidică, microstructuri dedicate, senzori semiconductori pentru câmp magnetic, functionalizarea suprafeței, bionanocompozite cu aplicații biomedicale, teste rapide pentru detecția SARS-CoV-2. Inițiator și manager pentru mai multe proiecte naționale de cercetare de excelență și de asemenea colaborator pentru mai multe proiecte naționale și internaționale. Realizează managementul proiectelor de cercetare, incluzând aspecte precum: îndrumare științifică, resurse umane și financiare, optimizarea comunicării și alocarea sarcinilor, supraveghere generală, publicare și strategie de brevetare, prelegeri și discuții de formare. Se ocupă de dezvoltarea și promovarea parteneriatelor științifice naționale și internaționale în cercetarea multidisciplinară. Activitatea științifică este recunoscută prin cele 22 de brevete de invenție acordate, numeroase premii obținute (medalii de aur și argint) la saloanele de invenții internaționale, peste 200 articole și comunicări științifice, 2 cărți și 6 capitole în carți, peste 100 participări la proiecte de cercetare naționale / internaționale și 1257 de citări.