Prof. habil. dr. ing. ANTON FICAI

Anton FICAI este un cercetător implicat atât în ​​viața academică, cât și în viața științifică a Universității POLITEHNICA din București. Interesele sale academice majore sunt legate de coordonarea activităților didactice aferente disciplinelor: Chimie, Chimie și Caracterizarea Materialelor, Materiale Compozite pentru Medicină și Sisteme de Eliberare a Medicamentului. Interesele de cercetare sunt mult mai largi și acoperă următoarele subiecte: ingineria țesuturilor, sisteme de livrare a medicamentelor, materiale multifuncționale, materiale compozite, materiale antimicrobiene/antitumorale, sinteza si caracterizarea nanoparticulelor, modificarea suprafeței etc. Până în prezent, a publicat peste 300 de lucrări științifice, dintre care 243 de lucrări ISI și 18 cărți sau capitole (inclusiv 2 cărți editate) împreună cu 28 de cereri de brevet (8 dintre ele fiind deja acordate). Recunoașterea internațională a activității de cercetare și dezvoltare poate fi evidențiată prin multiplele invitații de participare în calitate de speaker la conferințe internaționale, de redactor și de membru al consiliilor editoriale ale diferitelor reviste naționale și internaționale precum și numeroasele premii obținute, inclusiv medalii de aur și premii speciale acordate la Bruxelles Innova – Târgul Internațional de Invenție, Cercetare și Noi Tehnologii, Expoziția Internațională de Invenții de la Geneva, Expoziția Europeană de Creativitatea și Inovație – EuroInvent sau Inventica.