Simona Patrascu

Mentor

Simona Pătrașcu lucrează în cadrul unei firme de construcții, Prime Kapital Development, având funcția de Construction Planner cu o experiență de aproximativ 5 ani în proiecte mici, medii și mari de construcții civile, fiind implicată direct în dezvoltarea și construcția acestora. Activitatea pe care o desfășoară ca și Construction Planner presupune implicarea în toate etapele de dezvoltare și implementare a unui proiect de construcție, contribuind alături de echipa de proiect, la realizarea graficului de execuție cu ajutorul unui program de lucru. Prin acest instrument, proiectul este monitorizat pentru a se finaliza în condițiile de calitate, timp, buget stabilite inițial. Simona a terminat Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole din cadrul Universității de Construcții București și a urmat în paralel cursurile Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice. După terminarea facultății, s-a specializat cu ajutorul unui Master în domeniul Managementului de Proiecte în Constuctii, continuând până în momentul de față în acest domeniu.